Artykuł sponsorowany

Jak działa pyłomierz?

Jak działa pyłomierz?

Pyłomierz to przyrząd służący do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu, który ma kluczowe znaczenie dla oceny jakości powietrza oraz wpływu na zdrowie człowieka. W Polsce problem zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie istotny, gdyż często przekraczane są dopuszczalne normy. W artykule przedstawimy, do czego służy pyłomierz, z czego jest zbudowany, jak działa, ile kosztuje oraz jak wybrać certyfikowany pyłomierz.

Do czego służy pyłomierz?

Pyłomierz jest używany zarówno przez osoby prywatne, jak i instytucje badawcze czy przedsiębiorstwa, które chcą monitorować jakość powietrza w swoim otoczeniu. Pomiar stężenia pyłu pozwala na ocenę wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Dzięki temu możliwe jest podejmowanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza, takich jak ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez przemysł czy zmiana nawyków mieszkańców w zakresie ogrzewania domów. Pyłomierze są również wykorzystywane do kontroli jakości powietrza w miejscach pracy, gdzie występuje ryzyko narażenia pracowników na szkodliwe substancje. Ponadto pyłomierze mogą być stosowane przez naukowców do badań nad zanieczyszczeniem powietrza i jego wpływem na klimat.

Z czego jest zbudowany pyłomierz?

Pyłomierz składa się z kilku podstawowych elementów, które umożliwiają jego działanie. Głównym komponentem jest czujnik pyłu, który reaguje na obecność cząstek stałych w powietrzu. Czujnik ten może być oparty na różnych technologiach, takich jak laserowe rozpraszanie światła, konduktometryczne czy optyczne. Ponadto pyłomierz zawiera układ elektroniczny odpowiedzialny za przetwarzanie sygnału z czujnika oraz wyświetlacz lub interfejs komunikacyjny pozwalający na odczyt wyników pomiarów. W niektórych modelach pyłomierzy wbudowane są również dodatkowe czujniki, które mierzą takie parametry jak temperatura czy wilgotność powietrza.

Jak działa pyłomierz?

Działanie pyłomierza opiera się na detekcji cząstek stałych zawieszonych w powietrzu za pomocą odpowiedniego czujnika. W przypadku pyłomierzy laserowych wiązka światła laserowego przechodzi przez próbkę powietrza, a następnie analizowany jest rozproszony strumień światła. Im więcej cząstek stałych znajduje się w powietrzu, tym większe jest rozproszenie światła. W oparciu o te dane, pyłomierz oblicza stężenie pyłu w jednostkach mikrogramów na metr sześcienny (µg/m³). 

Certyfikowany pyłomierz

Przy wyborze pyłomierza warto zwrócić uwagę na certyfikaty potwierdzające jego jakość i dokładność pomiarów. Certyfikowany pyłomierz powinien spełniać normy jakościowe określone przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) oraz inne międzynarodowe organizacje, takie jak ISO czy TÜV. Ważne jest również, aby pyłomierz był kalibrowany przez akredytowane laboratorium, co gwarantuje wiarygodność wyników pomiarów. W przypadku urządzeń stosowanych w przemyśle czy badaniach naukowych konieczne może być również spełnienie dodatkowych wymagań, takich jak atestacja ATEX w przypadku pracy w strefach zagrożonych wybuchem.