Artykuł sponsorowany

Kalibratory akustyczne - niezbędny element pomiaru hałasu

Kalibratory akustyczne - niezbędny element pomiaru hałasu

Hałas towarzyszy nam na co dzień, a jego wpływ na zdrowie i samopoczucie jest coraz bardziej doceniany. Dlatego tak ważne jest dokładne mierzenie poziomu hałasu w różnych miejscach, zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Kalibratory akustyczne są niezbędnym narzędziem dla profesjonalistów zajmujących się pomiarami dźwięku, umożliwiając im uzyskanie precyzyjnych wyników. W artykule przedstawiamy specyfikę i zastosowanie tych urządzeń.

Czym jest kalibrator akustyczny i jak działa?

Kalibrator akustyczny to urządzenie służące do sprawdzania i regulacji czułości mierników dźwięku, takich jak np. dźwiękomierze czy analizatory hałasu. Działa na zasadzie generowania stałego, znanego poziomu dźwięku, do którego następnie porównywane są odczyty z miernika. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie czy miernik działa poprawnie oraz ewentualna korekta jego ustawień. Kalibratory akustyczne są niezbędne do przeprowadzania rzetelnych pomiarów hałasu, a ich stosowanie jest wymagane przez normy i przepisy prawne.

Rodzaje kalibratorów akustycznych

Kalibratory akustyczne można podzielić na kilka rodzajów, w zależności od zastosowania i funkcji. Najpopularniejsze są kalibratory jednoczęstotliwościowe, które generują dźwięk o stałej częstotliwości, zwykle 1000 Hz. Są one stosowane do kalibracji dźwiękomierzy i analizatorów hałasu. Innym rodzajem są kalibratory wieloczęstotliwościowe, które generują dźwięki o różnych częstotliwościach, co pozwala na sprawdzenie mierników dźwięku pod kątem różnych parametrów. Na rynku dostępne są również kalibratory akustyczne z wbudowanymi miernikami ciśnienia, które umożliwiają sprawdzenie wpływu zmian ciśnienia atmosferycznego na działanie mierników dźwięku.

Wymagania i normy dotyczące kalibratorów akustycznych

W Polsce i na świecie obowiązują normy dotyczące pomiarów hałasu oraz stosowania kalibratorów akustycznych. W Polsce najważniejszą normą jest PN-N 01338, która określa wymagania dla kalibratorów akustycznych oraz sposób ich stosowania. Norma ta zawiera m.in. informacje o zakresie częstotliwości, dokładności pomiarowej oraz tolerancjach dopuszczalnych dla kalibratorów akustycznych. Ponadto, w przypadku przeprowadzania pomiarów hałasu na potrzeby oceny ryzyka zawodowego, konieczne jest stosowanie kalibratorów akustycznych spełniających wymagania normy ISO 9000.

Zastosowanie kalibratorów akustycznych w praktyce

Kalibratory akustyczne są niezbędne w pracy osób zajmujących się pomiarami hałasu, takich jak inspektorzy ochrony środowiska, pracownicy służb sanepidu czy specjaliści ds. BHP. Ich zastosowanie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów, co jest kluczowe dla oceny wpływu hałasu na zdrowie ludzi oraz dla podejmowania działań mających na celu ograniczenie jego negatywnego wpływu. Kalibratory akustyczne są również wykorzystywane w przemyśle, np. przy kontroli jakości produkowanych urządzeń dźwiękowych czy podczas badań akustycznych różnych materiałów i konstrukcji.